More and More 8 Reading Alley

More and More 8 Reading Alley

Yabancı dil öğreniminin esaslarından biri olan okuduğunu anlama becerisi, ilk kez 2018 yılının Haziran ayında uygulanmış olan Liselere Giriş Sınavı için ayrı bir önem arz etmektedir. Öğrencilerin, okudukları cümleleri ve paragrafları anlayıp yorumlamalarını ve bu cümlelerden ve paragraflardan çıkarım yapmalarını gerektirecek olan Liselere Giriş Sınavı'nda başarı, etkili ve verimli bir hazırlık süreci ile mümkündür. Bu zorlu süreç dikkate alınarak hazırlanan, öğrencilerin okurken keyif alabilecekleri ve ilginç ve öğretici içeriği ile öğrencilerin İngilizce öğrenme süreçlerine katkı sağlayabilecek metinlerden oluşan "More and More Reading Alley 8", hem MEB’e bağlı okutulacak özel yayınevi ders kitabına hem de devlet kitabına yüzde yüz uyumlu 10 üniteden meydana gelmektedir. Her ünitede 10 veya 11 metin ve bu metinlere bağlı iki farklı soru tipi bulunmaktadır. Düz yazı türünde metinlerin yanı sıra şiir, mektup, e-posta, WhatsApp mesajı, kısa mesaj, internet sitesi, anket, broşür, poster gibi farklı yazın türleri ve temaları içeren "More and More Reading Alley 8" ile, öğrencilerin farklı metin türlerini ayırt edebilmeleri ve tümüne hakim olmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilere, liseye adım atmalarını sağlayacak bu ilk basamakta aydınlık bir "yol" gösterici olması hedeflenen "More and More Reading Alley 8”, 2018-2019 Milli Eğitim Bakanlığı ve özel yayınevi ders kitabı ile % 100 uyumludur.