More and More 8 FAME Fenomen

More and More 8 FAME Fenomen

Liselere Giriş Sınavı, öğrencilerin okuduklarını anlayıp olaylar ve kişiler arasında neden-sonuç ilişkisine bağlı çıkarımlar yapmalarını ve verilen görsel ve yazınsal ipuçlarından yola çıkarak mantık yürütmelerini gerektirmektedir. Öğrencilere, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de özel yayınevi tarafından hazırlanmış olan iki İngilizce ders kitabı içeriğine bağlı 10 İngilizce sorusu yöneltilen Liselere Giriş Sınavı’nda amaç, öğrencilerin yabancı dil öğrenimindeki becerilerini ölçmek, zorlayıcılığı artan sorular ile ise okuduğunu anlama becerilerini üst seviyelere taşımaktır. Fatma UYAR ve S. Mete EKER’in başarılı kalemlerinden çıkan“More and More FAME Fenomen Test Book”, 8. sınıf öğrencilerini, yoğun pratik gerektiren Liselere Giriş Sınavı’nda İngilizce branşı sorularına en iyi şekilde hazırlayacaktır. “More and More FAME Fenomen Test Book”, tamamı yenilenen sınav sistemine uygun olarak özenle düşünülmüş ve yazılmış 700 sorudan oluşmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve özel yayınevi ders kitaplarına uygun olarak hazırlanmış sorular hem ayrı ayrı, hem de her iki kitabın içeriğini de dahil edecek şekilde karma sorular olarak verilmiştir. Çeşitli yazın türü ve formatına ek olarak ünite giriş sayfalarındaki önemli sözcük ve ifade listeleri ile öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirmeyi ve onları, Liselere Giriş Sınavı’ndaki yenilenen soru tiplerine keyifle hazırlamayı amaçlamaktadır. 2018-2019 Milli Eğitim Bakanlığı ve özel yayınevi ders kitabı ile % 100 uyumludur.