More and More 8 FAME Selfie Test

More and More 8 FAME Selfie Test

Liselere Giriş Sınavı, öğrencilerin okuduklarını anlayıp olaylar ve kişiler arasında neden-sonuç ilişkisine bağlı çıkarımlar yapmalarını ve verilen görsel ve yazınsal ipuçlarından yola çıkarak mantık yürütmelerini gerektirmektedir. Öğrencilere, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de özel yayınevi tarafından hazırlanmış olan iki İngilizce ders kitabı içeriğine bağlı 10 İngilizce sorusu yöneltilen Liselere Giriş Sınavı’nda amaç, öğrencilerin yabancı dil öğrenimindeki becerilerini ölçmek, zorlayıcılığı artan sorular ile ise okuduğunu anlama becerilerini üst seviyelere taşımaktır. Fatma UYAR ve S. Mete EKER’in başarılı kalemlerinden çıkan“More and More FAME Selfie Test”, 8. sınıf öğrencilerini, yoğun pratik gerektiren Liselere Giriş Sınavı’nda İngilizce branşı sorularına en iyi şekilde hazırlayacaktır. “More and More FAME Selfie Test”, tamamı yenilenen sınav sistemine uygun olarak özenle düşünülmüş ve yazılmış 400 sorudan oluşmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve özel yayınevi ders kitaplarına uygun olarak hazırlanmış olan “More and More FAME Selfie Test”teki 40 deneme, sarmal olarak ilerlemektedir. Çeşitli yazın türü ve formatı ile desteklenen sorular, öğrencileri Liselere Giriş Sınavı’ndaki yenilenen soru tiplerine keyifle hazırlamayı amaçlamaktadır. 2018-2019 Milli Eğitim Bakanlığı ve özel yayınevi ders kitabı ile % 100 uyumludur.