More and More 8 Word Power

More and More 8 Word Power

Liselere Giriş Sınavı, öğrencilerin okuduklarını anlayıp olaylar ve kişiler arasında neden-sonuç ilişkisine bağlı çıkarımlar yapmalarını ve verilen görsel ve yazınsal ipuçlarından yola çıkarak mantık yürütmelerini gerektirmektedir. Öğrencilere, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de özel yayınevi tarafından hazırlanmış olan iki İngilizce ders kitabı içeriğine bağlı 10 İngilizce sorusu yöneltilen Liselere Giriş Sınavı’nda amaç, öğrencilerin yabancı dil öğrenimindeki becerilerini ölçmek, zorlayıcılığı artan sorular ile ise okuduğunu anlama becerilerini üst seviyelere taşımaktır. Fatma UYAR ve S. Mete EKER’in başarılı kalemlerinden çıkan“More and More FAME Word Power”, 8. sınıf öğrencilerini, yoğun pratik gerektiren Liselere Giriş Sınavı’nda İngilizce branşı sorularına en iyi şekilde hazırlayacaktır. “More and More FAME Word Power”, öğrencilerin öğrendikleri kelimeleri pekiştirmelerine olanak sağlayacak, tamamı yenilenen sınav sistemine uygun olarak özenle düşünülmüş ve yazılmış kelime alıştırmalarından ve testlerden oluşmaktadır. Çeşitli ve eğlenceli alıştırmalara ek olarak ünite giriş sayfalarındaki önemli sözcük ve ifade listeleri ile öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirmeyi ve onları, Liselere Giriş Sınavı’nda karşılaşacakları kelimelere ve ifadelere alıştırmayı amaçlamaktadır. 2018-2019 Milli Eğitim Bakanlığı ve özel yayınevi ders kitabı ile % 100 uyumludur.