More and More Skills Book 1

More and More Skills Book 1

Okuma, dinleme, konuşma ve yazma etkinlikleriyle tam öğrenmeyi hedefleyen beceri alıştırmalarının yanı sıra, video ve “Fun Page” çalışmalarıyla da öğrencilerimizi interaktif bir şekilde öğrenme sürecine hazırlayabilecek, ilgi çekici temalarıyla öğrencilerimize doğrudan hitap edebilecek, eğlenceli bir kitaptır.