FAME The Original

FAME The Original

· 40 Deneme – 400 Soru · Tüm testler 1-10. Üniteleri kapsamaktadır. (Genel Deneme) · Tamamı yeni tip sorular tarzında hazırlandı. · 8. Sınıf ders kitapları ile birebir uyumlu. · Liselere Giriş Sınavı’na uygundur. · Her denemenin sonunda optik form yer almaktadır. · More and More Optik Okuma telefon uygulaması ile optik formları okutabilirsiniz.