GAMA 8 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Tekrar Testleri

GAMA 8 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Tekrar Testleri

Yenilenen müfredata ve kazanımlara tamamen uygun güncel sorularla öğrencilere hem okulda hem de sınavlarda destek olan bir kaynaktır. Kitapta 32 test, toplam 382 soru bulunmaktadır.