GAMA 8 T.C. İnkılap Taihi ve Atatürkçülük Denemeleri

GAMA 8 T.C. İnkılap Taihi ve Atatürkçülük Denemeleri

Yenilenen müfredata ve kazanımlara tamamen uygun öncüllü ve güncel sorularla öğrencilere hem okulda hem de sınavlarda destek olan bir kaynaktır. Kitapta 14'ü sarmal 6'sı genel 20 deneme; toplam 200 soru bulunmaktadır.