GAMA 8 Matematik Tekrar Testleri

GAMA 8 Matematik Tekrar Testleri

Yenilenen müfredata ve kazanımlara tamamen uygun, analitik düşünceyi geliştiren yıldızlı sorular ve sayısal mantık sorularıyla öğrencilere hem okulda hem de sınavlarda destek olan bir kaynaktır. Kitapta 40 test, 6 genel tarama testi; toplamda 501 soru bulunmaktadır.