GAMA 6 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Tekrar Testi

GAMA 6 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Tekrar Testi

Yenilenen müfredata ve kazanımlara tamamen uygun güncel sorularla öğrencilere hem okulda hem de sınavlarda destek olan bir kaynaktır. Kitapta 30 test, toplam 360 soru bulunmaktadır.