Nar 6 Matematik Tekrar Testleri

Nar 6 Matematik Tekrar Testleri

Yenilenen müfredata ve kazanımlara tamamen uygun, analitik düşünceyi geliştiren yıldızlı sorular ve sayısal mantık sorularıyla öğrencilere hem okulda hem de sınavlarda destek olan bir kaynaktır. Kitapta 35 test, 5 genel tarama testi; toplamda 489 soru bulunmaktadır.