More and More 8 Worksheets

More and More 8 Worksheets

Liselere Giriş Sınavı, öğrencilerin okuduklarını anlayıp olaylar ve kişiler arasında neden-sonuç ilişkisine bağlı çıkarımlar yapmalarını ve verilen görsel ve yazınsal ipuçlarından yola çıkarak mantık yürütmelerini gerektirmektedir. Öğrencilere, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de özel yayınevi tarafından hazırlanmış olan iki İngilizce ders kitabı içeriğine bağlı 10 İngilizce sorusu yöneltilen Liselere Giriş Sınavı’nda amaç, öğrencilerin yabancı dil öğrenimindeki becerilerini ölçmek, zorlayıcılığı artan sorular ile ise okuduğunu anlama becerilerini üst seviyelere taşımaktır. Bu amaca yönelik olarak hazırlanan “More and More 8 Worksheets”, 8. sınıf öğrencilerini, yoğun pratik gerektiren Liselere Giriş Sınavı’nda İngilizce branşı sorularına en iyi şekilde hazırlayacaktır. “Vocabulary”, “Reading”, “Test” ve “Quiz Page” bölümlerinden oluşan “More and More 8 Worksheets”, hem MEB’e bağlı okutulacak özel yayınevi ders kitabına hem de devlet kitabına yüzde yüz uyumlu olarak hazırlanan, her iki kitabın da yoğun olarak dahil ettiği kelimelerden ve ifade kalıplarından meydana gelen bol sayıda etkinlikten ve yeni sınav sistemine uygun soru tiplerinden oluşmaktadır. “More and More 8 Worksheets”, 8. sınıf öğrencilerinin sınava hazırlık sürecinde en yüksek verimi sağlayacaklarını garantilemektedir. 2018-2019 Milli Eğitim Bakanlığı ve özel yayınevi ders kitabı ile % 100 uyumludur.