Başvuru Rehberi

Başvuru Rehberi

Kitabı Buradan İndirebilirsiniz

Anadili Türkçe olmayan, okuryazar, okul geçmişi sınırlı olan veya hiç olmayan, göçmenler dahil yetişkinler

Hedef kitle: Elinizdeki metin öğrenim geçmişleri kısa sürmüş ya da hiç okula gitmemiş, Türkçeyi çok az bilen veya hiç bilmeyen göçmen toplulukları ve yeni gelen kişileri hedef kitle olarak belirleyen, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi amaçlı başvuru rehberidir. Uzman grubunca aşağıda belirlenen amaç ve koşulları yerine getirmek üzere tasarlanmıştır:

“Uzman grubu, temel düzeyler ile bu düzeylerden doğan belgelendirme çalışmalarında kullanılmak üzere bir başvuru düzeyi betimleyicileri (BDB) hazırlayacaklardır. Temel düzeyler her öğrenme eşiğinin sözel, gerektiğinde de yazılı olarak değerlendirilebilmesi amacıyla, her tür eleştiri riskini ortadan kaldırmak üzere yeterince ayrıntılı olarak ele alınmalı ve alanda etkin olarak Türkçe öğretmekte olan uzmanların görüşlerine başvurulmalıdır. Söz konusu BDB OBM’ye ek olarak tasarlanmalı ve uzman gruplarının belirlemek durumunda oldukları tüm düzeyler için ulusal belgelendirme aracıyla uyumlu olmalıdır”.

Yukarıda belirtilen koşullar ve amaçlar doğrultusunda hazırlanan elinizdeki beceri betimleyicileri :

  • • OBM’nin belirlediği ölçeğe göre (1. Bölüm), Türkçenin öğreniminde tanımlanabilen ilk düzey olarak kabul edilen (“sıfır” ile A1 arasında yer alan) A1.1 düzeyine denk düşen iletişimsel beceriler ile dilsel malzemeyi (2, 3, 4, 5 ve 6. Bölümler),
  • • Anadili Türkçe olmayan, okula gitmemiş bireyler ya da kitleler için okuma/yazma becerileri ile söz konusu becerilerin edinimine özgü ardışık öğrenme düzeylerini (7. Bölüm),
  • • A1.1 düzeyinin sözlü ve yazılı olarak ölçülmesine ilişkin sınav biçimlerini (8. Bölüm) betimlemektedir.

Rehberin hazırlanması sırasında B2 Düzeyi sınıflamaları ve dizelgeleri (Beacco, Bouquet, & Porquier, 2004) kullanılmıştır. Bu tercih temel bir gerekçeye dayanmaktadır: B2’nin oldukça ileri bir düzey olması nedeniyle gerek söz edimleri gerekse de genel ve özel kavramlar için geliştirilmiş olan dizelgelerinin eksiksize yakın olması nedeniyle, bunlardan herhangi birinin gözden kaçırılması riskinin ortadan kaldırılması. Belirtilen sınıflamalar ve dizelgelerin yanı sıra, OBM’den hareketle,

birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölümler Yusuf Polat tarafından,
beşinci ve altıncı bölümler Ali Osman Durmuş tarafından,
yedinci bölüm Dilek Peçenek tarafından,
sekizinci bölüm Dursun Köse tarafından yazılmıştır.

Tüm bölümler ayrıca tüm yazarların katılımıyla ortaklaşa gözden geçirilmiş ve son biçimi verilmiştir. Değerlendirme ve düzeltme aşamasında, metin Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER’in Ankara ve İstanbul şubelerinde görev yapan okutmanların ve Yunus Emre Enstitüsünün yanı sıra Okan Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde görev yapan uzmanların değerlendirmesine sunulmuştur. İlgili uzmanlardan genel bir değerlendirmeye ek olarak, kitapta yer alan dizelgelerin A1.1 düzeyine uygun olup olmadığı konusunda görüş belirtmeleri istenmiştir (Bkz. Ek 1). Bir aylık süre içerisinde uzmanlardan gelen değerlendirmelerin ardından dizelgeler, gelen değerlendirmeler, uyarılar ve düzeltme önerileri doğrultusunda gözden geçirilerek güncellenmiştir. Söz konusu çalışmaya aşağıda abecesel sırayla adları bulunan değerli uzmanlar katkıda bulunmuştur.

Ulusal danışman
Nadir Engin Uzun, Okan Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Alan uzmanları
Ali Çiçek, Ankara Üniversitesi TÖMER, Türkçe Okutmanı
Bedia Aydoğan, Ankara Üniversitesi TÖMER, Türkçe Okutmanı
Buket Düzyol, Ankara Üniversitesi TÖMER, Türkçe Okutmanı
Hacer Altaş Göksu, Ankara Üniversitesi TÖMER, Türkçe Okutmanı
İbrahim Dilek, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkçe Okutmanı
İpek Gürçağlar, Ankara Üniversitesi TÖMER, Türkçe okutmanı
Kerim Sarıgül, Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe Eğitim Müdürü
Kürşat Aramak, Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe Eğitim Müdürlüğü Uzmanı
Serdar Yörüsün, Yunus Emre Enstitüsü, Sınav Merkezi Uzmanı
Sırma Özsoy, Ankara Üniversitesi TÖMER, Türkçe Okutmanı
Şebnem Şora, Ankara Üniversitesi TÖMER, Türkçe Okutmanı
Yeşim Oğuz, Ankara Üniversitesi TÖMER, Türkçe Okutmanı